Nieuwe wetten en regels voor zzp’ers, wat verandert er voor jou?

nov 21, 2023

Home » Blog » Nieuwe wetten en regels voor zzp’ers, wat verandert er voor jou?

(Tussen juli en december 2023 krijg jij als zzp’er te maken met nieuwe wetten en regels. Ook in het jaar 2024 staat er een nieuwe regelgeving op de planning die is bedoeld voor de bestrijding van de zogenaamde ‘schijnzelfstandigheid.’ Wat veranderd dit voor jou? Lees in deze blog de laatste ontwikkelingen rondom de veranderingen in de Zzp en ontdek of jij ergens rekening moet gaan houden. 

schijnzelfstandigheid

Vanaf 1 januari 2024 zijn er strengere regels voor zzp’ers in de zorg. Deze regels, vastgelegd in het Fiscaal kader ZZP zorg, bepalen hoe zzp’ers en hun opdrachtgevers in de zorg zich moeten gedragen. Het doel is om duidelijk te maken wanneer iemand als schijnzelfstandige wordt beschouwd.

Hoewel de exacte regels nog niet officieel zijn bevestigd, zijn er al wat details bekendgemaakt door een bestuurder van GGZ Nederland. Vanaf 2024 mogen zzp’ers in de zorg bijvoorbeeld maximaal zeven maanden aan dezelfde opdracht werken en niet meer dan 28 uur per week voor dezelfde opdrachtgever werken. Ook worden de tarieven voor zzp’ers vanaf 1 januari gekoppeld aan de lonen in de cao, en een zzp’er mag niet meer dan 70% van zijn inkomen van dezelfde opdrachtgever verdienen.

deze wet wil ervoor gaan zorgen dat het duidelijker is wanneer iemand als zzp’er werkt en wanneer als werknemer in loondienst. Het hoofddoel is om te voorkomen dat mensen zichzelf als zzp’er presenteren terwijl ze eigenlijk als gewone werknemers werken. Vooral in sectoren zoals onderwijs en zorg wordt dit goed in de gaten gehouden.

Hoewel er momenteel alleen in de politiek wordt gesproken over deze veranderingen op de korte termijn, lijkt het erop dat de nieuwe wet pas in 2025 echt van kracht zal worden. Dus op het eerste gezicht lijkt er geen haast te zijn, maar het is belangrijk om te beseffen dat deze veranderingen invloed hebben op zowel zzp’ers als de organisaties waarmee ze samenwerken. Het doel is om eerlijke arbeidsverhoudingen te waarborgen en schijnzelfstandigheid te voorkomen (Rijksoverheid, 2023).

wet wegiz. 

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) van kracht. Deze wet zorgt ervoor dat zorgverleners hun medische gegevens elektronisch moeten delen. Dit is bedoeld om fouten te voorkomen en de communicatie tussen zorgverleners te verbeteren. In de komende jaren gaan zorgverleners samen afspraken maken over hoe ze deze wet gaan toepassen.

Een belangrijke verandering die waarschijnlijk halverwege 2024 plaatsvindt, is dat huisartsen dan verplicht worden om recepten elektronisch naar de apotheek te sturen. Dit is een stap om processen in de gezondheidszorg te digitaliseren, waardoor het sneller en nauwkeuriger kan verlopen.

De Wegiz is bedoeld om de uitwisseling van medische informatie tussen zorgverleners soepeler en veiliger te maken. In de komende jaren werken zorgprofessionals samen om aan deze nieuwe wet te voldoen en zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren (KvK, 2023). 

wat kun je doen als zzp’er ?

in 2024 tot begin 2025 zullen er dus veranderingen kunnen komen die betrekking hebben op jou. Wij van Kommpass willen je hierbij helpen en ondersteunen. Met vragen of opmerkinging kun je altijd bij ons terecht. Wij zullen proberen jullie up to date te houden doormiddel van blogs. Het extra advies is om zelf ook de website van de Rijksoverheid en van de Kvk in de gaten te houden om er voor te zorgen dat je zelf altijd helemaal op de hoogte bent, zo kom je niet voor verassingen te staan.  

Vragen over dit bericht of iets anders?

We staan voor je klaar!