Weekplanning
Beschikbaar personeel

Dienst adverteren
Dienst wijzigen
Dienst 24 a 72 h
Dienst schrappen

De diensten worden aangegeven door middel van dienstcodes. Als u met de muis over de code gaat, zal de bijbehorende dienst worden getoond. De dienstcode WDS staat voor beschikbare dag. De medewerker heeft opgegeven (via de app) deze dag beschikbaar te zijn om te werken. Dit betekent echter niet dat deze medewerker ook al is ingepland.

U kunt hier ook handmatig de beschikbaarheid van een medewerker invoeren door het typen van een “a” in het betreffende vakje. Dit creëert een beschikbaarheid, maar de medewerker moet daarna echter wel nog worden ingepland.

Een zwart balkje onder de dienstcode geeft aan dat de medewerker is gekoppeld aan een dienst, en dus is ingepland. Een zwart puntje rechtsboven de dienstcode geeft aan dat het een beschikbaarheid is op basis van een patroon (zie hoofdstuk patronen).

Bovenin het tabblad kunt u het team, de maand, het jaar en eventuele gewenste competenties selecteren om te filteren in het overzicht.